Uw kompas bij Mantel-Zorg

Linken

MANTELZORG

Hulp voor mantelzorgers– https://hulpvoormantelzorgers.nl

Mantelzorg NL – https://mantelzorg.nl

Waar vind ik hulp – https://www.mantelzorg.nl/zorgladder-mantelzorg/

Vilans – https://www.vilans.nl/mantelzorg

Regelhulp – https://www.regelhulp.nl/mantelzorgers/over-mantelzorg

Movisie – https://www.movisie.nl

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

CIZ – https://ciz.nl

Zorgkantoor – https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten

WLZ Kompas – https://www.zorginstituutnederland.nl/wlz-kompas

Eigen bijdrage CAK WLZ en WMO – https://www.hetcak.nl

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

WMO – https://www.rijksoverheid.nl/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015

WERK EN MANTELZORG

Werk en Mantelzorg – https://www.werkenmantelzorg.nl

Zorgverlof – https://www.rijksoverheid.nl/zorgverlof

Zorgverzekeringswet (ZVW)

ZVW Kompas – https://www.zorginstituutnederland.nl/zvw-kompas

Regelhulp – https://www.regelhulp.nl/mantelzorgers/over-mantelzorg

PGB bij zorgverzekeraar – https://www.pgb.nl/pgb/pgb-aanvragen/een-pgb-aanvragen-bij-de-zorgverzekeraar/

Hulpwijzer – CZ

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Per Saldo – https://www.pgb.nl

Sociale Verzekerings Bank – https://www.svb.nl

Uitleg over pgb en pgb-portaal – https://www.mijnpgb.nl/onderwerpen/budgethouders-en-vertegenwoordigers

Jeugdwet (JW)

Passend onderwijs – https://www.rijksoverheid.nl/passend-onderwijs

18 en dan – https://www.18ennu.nl/checklist/

Overgang Jeugdwet naar WMO -Infographic-overgang-Jeugdwet-naar-Wmo-pdf 

VERSCHILLENDE WETTEN

Alle Verzekerde Zorg – https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg

Zorginstituut Nederlandhttps://www.zorginstituutnederland.nl

Participatiewet– https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/

WIA rekenhulp – https://www.asr.nl/zakelijk/verzekeringen/wia-verzekeringen/wia-rekenhulp?

 

%d bloggers liken dit: