Uw kompas bij Mantel-Zorg

Voor wie

Mantelzorger Mantelzorger

Als mantelzorger komt er veel op je af, zorgen voor een familielid, kind of naaste, formulier invullen, gesprekken met gemeente, pgb aanvragen en evt bezwaar indienen.
Als mantelzorgmakelaar  kan ik tijdelijk je regeltaken overnemen en informeren over de wet- en regelgeving en mogelijkheden om weer balans in jou leven te ervaren.

Mantelzorgers

Iedere mantelzorgsituatie is uniek. Via een intake wordt nagegaan welke regeltaken ik als mantelzorgmakelaar kan overnemen. Het is jou keuze voor welke ondersteuning (met betrekking tot regeltaken) ik als mantelzorgmakelaar wordt ingezet. De gemaakte afspraken worden vastgelegd en er wordt een tijdsinvestering afgesproken. ook is duidelijk welke vergoedingen en/of kosten er voor gelden. (zie vergoedingen en kosten)

Werkgevers

Als werkgever heb je er baat bij dat werknemers werk en zorg kunnen blijven combineren. Bijna de helft van de werkende mantelzorgers voelt zich matig tot zwaar overbelast. Het risico op uitval is groot en hoge verzuimkosten kunnen hiervan het gevolg zijn.

Als mantelzorgmakelaar kan ik in zo’n situatie uitkomst bieden door : mee te denken , zoeken naar passende oplossingen en regeltaken overnemen. 

Zo houdt de werknemer zijn hoofd en handen vrij om te kunnen werken. 

De inzet van een mantelzorgmakelaar betekent: 
 Duurzame inzetbaarheid van werknemers door een betere werk- 
privé balans.
 Loyale werknemers die zich extra inzetten voor de organisatie.
 Goed werkgeverschap, belangrijk voor nu en in de toekomst.
 Lager verzuim- en verloopkosten. 

Door de inzet van een mantelzorgmakelaar kun je besparen op kosten van verzuim en vervanging.

Gemeenten

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die thuis hulp nodig hebben.

Het doel is om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen (zelfredzaamheid) en te laten deelnemen aan de maatschappij (participatie). Het accent ligt steeds meer bij eigen kracht, verantwoordelijkheid en het sociaal netwerk. Mantelzorg speelt hierbij een belangrijke rol.

Als Mantelzorgmakelaar kan ik informeren over wet- en regelgeving die domein overstijgend zijn.

Zorgverleners

Als zorgverlener (huisarts, arbo-arts, doktersassistent, praktijkondersteuner, medewerker van een thuiszorgorganisatie, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker) zie je dat mantelzorgers veel in het werk stellen om zorg, werk en privé in balans te houden. 

Mantelzorgers zijn onmisbaar. 
Onmisbaar voor degene die de zorg ontvangt en om vergrijzing op te vangen. 

Als de mantelzorger uit balans dreigt te raken, kun je bij vragen, problemen of dreigende overbelasting doorverwijzen naar een mantelzorgmakelaar.

Zorgverzekeraars

Een zorgverzekeraar kan jou doorverwijzen naar een mantelzorgmakelaar die is aangesloten bij de beroepsvereninging van Mantelzorgmakelaars (BMZM) zoals Mantelzorgmakelaar-Janet

Ben je benieuwd wat ik als Mantelzorgmakelaar voor jou kan betekenen?

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking.