Uw kompas bij Mantel-Zorg

Werkwijze

Mantelzorgmakelaar-Janet

Als Mantelzorgmakelaar kan ik taken tijdelijk overnemen, zodat je weer balans ervaart. Ik kan je ondersteunen op het gebied van zorg, wonen, welzijn, arbeid en recht.

Mijn werkwijze:

De regeltaken die een mantelzorgmakelaar kan overnemen:

 Begeleiden bij voorbereiding van een indicatiegesprek voor de WLZ, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet of WMO.

 Begeleiden bij aanvragen van een indicatie of beschikking

 Informeren over welke zorg mogelijk is en in welke financieringsvorm: Zorg In Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB).

 Ondersteunen bij het proces om tot een PGB te komen

 Mogelijke voors en tegens met betrekking tot genoemde financieringsvormen bespreken

 Ondersteunen bij het opmaken van zorgcontracten

 Ondersteunen bij het invullen van formulieren

 Ondersteunen bij de PGB-administratie

 Hulp bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften m.b.t. afwijzingen (WMO, CIZ).

 Contact opnemen en onderhouden met de verschillende instanties (zorgkantoor, zorgverzekeraar, CIZ, gemeente, Per Saldo, zorgaanbieders, CAK, SVB, enz.).

 Ondersteunen bij combinatieproblemen arbeid en zorg (verlofmogelijkheden of maatwerkoplossing)

 Ondersteunen van gesprekken met je werkgever

 Informeren over patiëntenverenigingen, betrouwbare sites om informatie te vinden met betrekking tot mantelzorg, hulpmiddelen, ziektebeelden

 Informeren over vertegenwoordiging

 Je op de hoogte brengen en houden van wijzigingen in wet- en regelgeving die voor jou persoonlijk van belang kunnen zijn.

De Mantelzorgmakelaar

 

%d bloggers liken dit: